Nyligen, specialiserad på kransäkerhet sedan 2008, tillhandahåller komplett säkerhetslösning för tornkran: Zonskydd, Antikollision, Säker lastindikator, Hook-kamerasystem och Supervisor.

Kompatibel förALLA märke och modell.

4

Säkerställ säkerheten genom att hantera störningar mellan kranar och hinderzoner.Den visar alla användbara inställningar för att visa kranens arbetsstatus.Lätt att installera och tillförlitlighet gör det till det multifunktionella anti-kollisionssystemet.Detta system är lämpligt för alla typer och märken av kranar för att lätt kunna hantera stora byggarbetsplatser.

Speciellt för att registrera och visa data för varje kran med RC-A11-II på platsdator.Realtidsövervakning Tornkranens layout, position och rörelse på plats markdator.Visa svängning, vagnens läge, krokhöjd, lastmoment, vindhastighet för varje kran på plats.

Övervakningssystemet för tornkran hänvisar till att installera en uppsättning videoövervakningsanordningar på den ursprungliga tornkranen inklusive fjärrkamera, kabinvideo, indikator, monitor på kontoret och trådlös laddare.Systemet kommer att vara bekvämare för föraren att observera markens arbetszon. Fokuseringstangentbordet i kabinen kan se till att föraren kan se lastkrokens status vid olika höjder och vinklar.Dessutom kan bilden längst ut vara tillbaka till övervakning av platssäkerhet och digital hantering.