Onlinesupport

Vi kan stödja dig med att lösa eventuella problem via videosamtal 24*7, vi har ett speciellt tilldelat team för joursupport som stöttar kunder över hela världen från vårt huvudkontor.Vårt professionella team följer den önskade tekniken för att felsöka problem.

service

Installation

Vi tillhandahåller installationen och genomför utbildningen till operatören så att vi förstår säkerhetssystemet mycket väl. Vi spelade in en videoinstruktion för kunder'referens också.Vår specialiserade ingenjör kan installera.När produkten når din dörr inom två dagar kommer vår tekniker att vara på din plats för att utföra installationen.

install

Träning

Erbjuder gratis teknisk utbildning för operatörerna och våra kunder,Vi går regelbundet till utländska kunder'kontor och projekt webbplats för att tillhandahålla gratis träningsfaciliteter och utbilda dem om säkerhetenenheterav kranarna.Denna utbildning ger dem praktisk träning och komplett praktisk presentation för bättre förståelse.

Service-TRain